Credo : Oslo Gospel Choir

kr169,00

Kören firade i våras 20 extremt framgångsrika spår med en samlingsskiva. Att slå sig till ro ligger dock inte för Tore Aas och kompani, man vill hela tiden hitta nya vägar att kommunicera med sin publik och presentera evangeliet – vilket ju faktiskt ända sedan allra första början varit kören främsta drivkraft. 1996 gjorde man ett avsteg från den typ av gospel som kören gjort sig mest känd för när man släppte "Gloria", en platta av mer "sakral" karaktär, mer anpassad för kyrkorummet. Nu tar man det ett steg till med "Credo" som är en komplett mässa. Sångerna är därmed också anpassade så att församlingen ska kunna sjunga med, det är ofta lite kortare texter som upprepas och varieras – kanske man skulle kunna kalla det "Taizé på norska och med lite gospel-stuk"?! Det är vackert, vilsamt, innerligt men också med den nerv och dynamik som en mässa innehåller. Det är en skön platta att lyssna på och i och med att nothäftet kommer i början av nästa år är vi också helt övertygade om att hela och delar av mässan kommer att användas i församlingar även i vårt land. Så får det här bli "bruksmusik" i ordets allra bästa bemärkelse.

Artikelnr: MMD2125 Kategori: