Live 2009 Not ashamed : Soul Survivor

kr159,00

Soul Survivor är Englands största mötesplats för unga människor. Det finns många likheter med vår svenska Frizon festival men den stora skillnaden är att det som skett på Soul Survivor fått en global inverkan, inte minst då det gäller den lovsång som fått utrymme där. Från Matt Redman till Tim Hughes och Ben Cantelon, det var på Soul Survivor det började för dem alla. För 17 året, "Not ashamed" är dokumentet från 2009 års festival som tog emot över 25 000 besökare och där flera nya lovsångsledare introducerades jämte de erfarna bl.a. Sverigebekantingen Ben Cantelon (LOVSÅNG 08

Artikelnr: SURCD5158 Kategori: