Parafras: Bibelberättelser som berör

kr299,00

Parafras – en annorlunda andaktsbok
En parafras är en omskrivning av en berättelse, en fri tolkning som får bilden att växa.
Parafras innehåller parafraser på bibelberättelser, parafraser som levandegör Jesus-möten som människor gör i evangelierna och karaktärsdrag av Gud målas i levande färger. Bibelberättelsernas handling flyttas till vår vardag och verklighet. Det kommer nära. Det berör.
Parafras är magasinformatet av Parafraspodden där tolv utvalda texter bildar en annorlunda andaktsbok. Bildsatta parafraser, bibeltexter och reflektionsfrågor att leva med över tid.

Vad är Parafraspodden, underlaget till magasinet?
Parafraspodden är en digital andaktsbok där Rickard Sundström parafraserar evangelietexter till ca 25-30-minuters berättelser. Innebörden av bibeltexterna flyttas till en fiktiv berättelse i nutid. Allt med ambitionen att låta Jesus och Guds ord komma närmare lyssnarens liv och vardag. Till parafrasen kopplas bibeltexten parafrasen är skriven utifrån + ett antal reflektionsfrågor. För mer info om podden, se parafraspodden.se

Artikelnr: 410920 Kategorier: , ,

Beskrivning

Parafras – en annorlunda andaktsbok
I Parafras har tolv utvalda texter från Parafraspodden samlats tillsammans med bilder i ett magasin/en coffetablebook. En annorlunda andaktsbok med tilltalande grafisk utformning i hopp om att hitta nya sätt väcka intresse för texterna i evangeliet i allmänhet och Jesus i synnerhet. En ”långsam” andaktsbok där läsaren uppmuntras stanna i en bibeltext och leva med den över tid, en text/månad.

Innehåll i ett kapitel är:
Parafrasen och bilder, bibeltexten som parafrasen behandlar, reflektionsfrågor och qr-kod till poddens avsnitt för ev. lyssning.

Målgruppen
Målgruppen är från äldre tonåringar/unga vuxna till äldre. Parafras når brett och är relevant för den som är nyfiken på kristen tro eller den som följt Jesus länge.

Tillsammans med andra
Parafras är ett klockrent material för smågrupper, bönegrupper, samtalsgrupper, bokcirklar. En resurs för grupper som möts i syfte att växa i tron på Gud och upptäcka mer vad det är att följa Jesus. Parafraserna, bibeltexterna och tillhörande reflektionsfrågor bildar ett rikt material för samtal och fördjupning i tron.
Eftersom Parafras kopplas ihop med Parafraspodden kan den som tycker texterna är svåra att läsa istället lyssna på materialet och bli en del av samtalet när gruppen möts.

Parafras är skrivet av Rickard Sundström, författare och predikant och ges ut på Leoförlaget i nära samarbete med fotograf Andreas Joakimson och Gullbrannafestivalen.