Peter Halldorf – Guds Israel?

kr219,00

Temat i Peter Halldorfs nya bok är hur det bibliska Israel, staten Israel och det andliga Israel förhåller sig till varandra. Den har formen av en resedagbok, skriven under några vistelser i Israel och Palestina i samband med att författaren studerar den bibliska profetlitteraturen.

Läsningen av de hebreiska profeterna blir i denna bok resonansbotten i ett försök att förstå den alltmer eskalerande konflikten mellan israeler och palestinier. Det sätt på vilket många i kristenheten kategoriskt tagit ställning för det ena eller andra folket, har skapat så starka låsningar att det blivit svårt att föra öppna och respektfulla samtal. Vilka vägar och förhållningssätt kan i dag bidra till förståelse och försoning? Den frågan utgör bokens ledmotiv.

Peter Halldorf är författare och sedan 1976 pastor i Pingströrelsen och redaktör för tidskriften Pilgrim som han var med och grundade 1994.

Artikelnr: 410280 Kategorier: , ,